Prezentacje Power Point

Pas_pobrzezy – prezentacja przydatna do zajęć powtórzeniowych dotyczących pasa pobrzeży Polski. Zawiera ogólne informacje geograficzne, omawia ukształtowanie powierzchni, klimat, typy wybrzeży, świat roślin i zwierząt, wody powierzchniowe, powstanie Żuław Wiślanych, atrakje turystyczne.

Lasy równikowe – charakterystyka krajobrazu równikowego, zawiera informacje o jego rozmieszczeniu, klimacie, sieci rzecznej. Opisuje typową roślinność i zwierzęta lasów równikowych. Nie zabrakło w niej także miejsca na zagadnienia związane z zagrożeniem wywołanym wycinaniem lasów.

Reklamy